Warunki korzystania:

1. Akceptacja warunków:

Korzystając z serwisu randki-polsce.com, użytkownik zgadza się na niniejsze Warunki Korzystania oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień w całości. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków, powinien zaprzestać korzystania z serwisu.

2. Wiek:

Użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat i jest pełnoletni w swoim kraju, aby móc korzystać z serwisu randki-polsce.com.

3. Prywatność:

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i dbamy o bezpieczeństwo ich danych osobowych. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

4. Zabronione działania:

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które mogą naruszać prawo, szkodzić innym użytkownikom, zakłócać działanie serwisu lub narażać na szwank jego integralność.

5. Odpowiedzialność:

Serwis randki-polsce.com nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników, ani za szkody wynikłe z korzystania z serwisu. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko.

6. Zmiany w warunkach:

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach Korzystania w dowolnym momencie. Zmiany te będą wiążące od momentu ich opublikowania na stronie serwisu.

Korzystając z serwisu randki-polsce.com, użytkownik zgadza się na powyższe warunki i zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którąkolwiek z tych zasad, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z serwisu.

Scroll to Top